Home »

 
 

Motto dan Maklumat Pelayanan

 
 

Motto

Dalam pelaksanaan tugas pokok KPPT memiliki Motto layanan yaitu MELAYANI DENGAN “ CEPAT “ yang berati :

  1. Cermat, dapat diartikan proses pelayanan dilakukan secara sungguh-sungguh, teliti, seksama dan hati-hati.
  2. Efisien, dapat diartikan proses pelayanan perijinan hanya melibatkan tahap-tahap yang penting dan melibatkan personel yang memiliki kapasitas memadai.
  3. Profesional, dapat diartikan pemrosesan perijinan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik untuk validasi administratif, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.
  4. Akuntabel, dapat diartikan bahwa pelayanan perijinan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Transparan, dapat diartikan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutukan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Maklumat Pelayanan

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “